Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Zobacz koszyk Kontynuuj do kasy

Gwarancja

1. Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat ( 24 miesiące ), począwszy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 28 dni roboczych od daty dostarczenia mechanizmu pod adres: O’Clock, ul. Kolejowa 20, 47-400 Racibórz, a okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.

2. W przypadku braku możliwości usunięcia wady mechanizmu kupującemu przysługuje: zwrot ceny mechanizmu lub wymiana.

3. W celu dokonania naprawy reklamujący zobowiązany jest dostarczyć mechanizm z kartą gwarancyjną oraz wystawionym w dniu sprzedaży dowodem zakupu (paragon,

faktura). W przypadku braku któregokolwiek dokumentu gwarancja traci ważność.

4.Reklamujący powinien dostarczyć mechanizm odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.

5.Reklamujący pokrywa koszty dostarczenia mechanizmu pod wskazany adres: O’clock ul. Kolejowa 20, 47-400 Racibórz. Reklamujący bierze na siebie odpowiedzialność za zaginięcie mechanizmu w czasie dostarczenia. Sprzedający zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia naprawionego mechanizmu do reklamującego i bierze odpowiedzialność za zaginięcie mechanizmu w tym czasie.

6.Gwarancje nie obejmuje:

- konserwacji, wymiany baterii, oraz innych materiałów eksploatacyjnych (bransoleta, pasek)

- ścierania się powłoki mechanizmu;

- wad powstałych w skutek zdarzeń losowych;

7. Gwarancja traci ważność z powodu:

- przechowywania i konserwacji mechanizmu oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika;

- naprawy mechanizmu bądź jego otwierania przez osoby do tego nieuprawnione;

- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz zanieczyszczenia;

- uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji w tym instrukcji obsługi, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Uwaga: Mechanizm nie posiada zewnętrznych plomb. Każda próba ingerencji doniego przez osoby nieuprawnione będzie wykryta przez wyspecjalizowany serwis.

Grozi to utratą gwarancji.